Contact phone number:

Contact email:

شرکت‌های مکانیزاسیون و ماشین‌آلات در استان قزوین توسعه یابد

۹۴/۱۲/۲۱

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای رشد و توسعه کشاورزی باید شرکت‌های مکانیزاسیون در مناطق مختلف استان قزوین افزایش یابد.

نیازعلی ابراهیمی‌پاک اظهار داشت: در راستای رشد و توسعه کشاورزی باید شرکت‌های مکانیزاسیون در مناطق مختلف استان قزوین افزایش یابد.

وی بیان کرد: مکانیزاسیون باید تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت کشاورزی تحت پوشش قرار دهد چراکه این امر در توسعه و رشد کشاورزی و رونق اقتصادی استان نقش بسزایی ایفا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: ضریب و درجه مکانیزاسیون در مزارع و باغات استان باید ارتقاء یابد چراکه دانش روز دنیا و تکنولوژی باید وارد مزارع و باغات کشاورزی شود.

ابراهیمی‌پاک با اشاره به اینکه توسعه پایدار نیازمند ادوات مدرن کشاورزی است، ادامه داد: توسعه پایدار کشاورزی نیازمند ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی بوده که باید مورد توجه مدیران و مسئولان مربوط قرار گیرد تا بستر لازم برای توسعه این ادوات را فراهم کنند.

وی عنوان کرد: دولت در زمینه توسعه کشاورزی سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای از جمله تسهیلات در نظر گرفته که کشاورزان می‌توانند با استفاده از این تسهیلات مکانیزاسیون را در مزارع و باغات خود توسعه دهند.

منبع: تسنیم

۰ نظر در مورد این مقاله

افزودن یک دیدگاه